کمیته انضباطی

  • شرح مختصر وظایف :
  • دبیر شورای انضباطی بدوی استان
  1. دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف مراکز آموزشی و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی
  2. ملاحظه کلیه استعلام ها از دستگاههای دولتی و پاسخ به آنها
  3. ملاحظه گزارش انجام شده محققین
  4. دعوت از دانشجویان خاطی جهت تحقیقات و مصاحبه واحد دفاع
  5. تحقیق و مصاحبه و تفهیم تخلف به دانشجو
  6. حضور اتفاقی و نظارت بر رفتار دانشجویان در مراکز آموزش
  7. تشکیل جلسات (با هماهنگی رئیس واحد استان) توجیه مقررات انضباطی و پرسش و پاسخ با دانشجویان مراکز آموزش در جهت ارتقاء سطح آگاهی آنان