رئیس

نام و نام خانوادگی : دکتر حبیب دانش منش

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات - محل تحصیل :

کارشناسی مهندسی مواد - گرایش شکل دادن فلزات - دانشگاه شیراز 1375 با رتبه ممتاز

کارشناسی ارشد مهندسی مواد - گرایش شناسایی و انتخاب مواد - دانشگاه صنعتی شریف 1382 با رتبه ممتاز

دکتری مهندسی مواد - گرایش جوشکاری حالت جامد - دانشگاه صنعتی شریف 1382 با رتبه ممتاز

سوابق پژوهشی :

 • چاپ بیش از 50 مقاله در مجلات معتبر ISI و علمی پژوهشی
 • چاپ و ارائه بیش از 80 مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی
 • چاپ 1 کتاب در زمینه جوشکاری لوله های پلیمری
 • انجا بیش از 6 طرح پژوهشی مرتبط با صنعت
 • مشاوره و راهنمایی 20 دانشجوی دکتری
 • مشاوره و راهنمای 111 دانشجوی کارشناسی ارشد
 • تاسیس 1 شرکت دانش بنیان دانشگاهی
 • استاد میزبان 1 نفر در دوره پسا دکتری با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب طرح نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور
 • استاد میزبان 1 نفر در دوره پسا دکتری با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و باشگاه سرآمدان علمی کشور

سوابق اجرایی :

 • معاون آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از سال 85 تا 87
 • رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از سال 87 تا 92
 • رئیس دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شیراز از سال 92 تا 97
 • رئیس پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز از سال 92 تا 97
 • رئیس واحد دبی دانشگاه شیراز در کشور امارات متحده عربی از سال 90 تا 92
 • رئیس هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی از سال 93 تا 97
 • رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز از ابتدای سال 97 تا شهریورماه 97
 • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز از سال 97 تا کنون
 • عضو کمیته توسعه فعالیت های برون مرزی دانشگاه شیراز از سال 89 تا 92
 • عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان شیراز از سال 85 تا 92
 • عضو کمیته دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از سال 84 تا 86
 • عضو کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از سال 86 تا 88
 • عضو هیئت تحریریه مجله Iranian journal of materials forming از سال 92 تا کنون
 • عضو کمیته فناوری اطلاعات معاونت آموزشی وزارت عتف از سال 88 تا 89

افتخارات :

 • داور نمونه گروه کارشناسی فناوری های نوین کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان فارس در سال 86
 • پژوهشگر نمونه گروه کارشناسی صنایع و معادن کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان فارس در سال 87
 • پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در سال 88
 • برترین مدیر دانشگاه الکترونیکی در اولین کنفرانس و جشنواره دانشگاه الکترونیکی کشور در سال 88
 • استاد نمونه اجرایی دانشگاه شیراز در سال 88
 • استاد نمونه اجرایی دانشگاه شیراز در سال 90
 • استاد نمونه اجرایی دانشگاه شیراز در سال 91
 • استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در سال 96