واحد استانی

نشانی: استان فارس – شیراز - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) جنب مجتمع قضایی کوچه ۳۷/الف انتهای کوچه سمت چپ ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

تلفن: 07136332171  - 07136332172 - 07136332495

دورنگار: 07136332223

کد پستی: 71859-76371

صندوق پستی: 71345-1918

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12، 13 الی 16

بدلیل شیوع ویروس کرونا ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 لغایت 14

حوزه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
اطلاعات - 101
 کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات و مسئول دفتر ریاست خانم مرادی 102
رئیس اداره امور فرهنگی و دانشجویی  آقای فتاحی 103
رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش خانم امین 104
کارشناس مسئول اداره امور فرهنگی و دانشجویی آقای رستگار 36335122
رئیس اداره حمایت از فعالیتهای پژوهشی و فناوری آقای دکتر رجبی 106
کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسی و گسترش  خانم بختیاری 107
حراست آقای چوبینه 108
کارشناس مسئول جذب و امور مدرسان آقای ایزدی 110
کارشناس جذب و امور مدرسان آقای رضایی 111
کارشناس دانش آموختگان آقای شمشیری 113
مسئول دبیرخانه و بایگانی خانم نعمتی 116
رئیس اداره خدمات آموزشی خانم جعفری 117
کارشناس مسئول فناوری و اطلاعات آقای نعمتی 118
رئیس اداره نظارت و ارزیابی  خانم سلیمانی 119
کارشناس مسئول اداری و مالی آقای عزیزیان 121
کارشناس اداری و مالی

آقای توفیق زاده

آقای رجبی

122
کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی خانم رشید 124
کارپرداز آقای سیدی 120