واحد استانی

نشانی: استان فارس – شیراز - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) جنب مجتمع قضایی کوچه ۳۷/الف انتهای کوچه سمت چپ ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

تلفن: 07136332171  - 07136332172 - 07136332495

دورنگار: 07136332223

کد پستی: 71859-76371

صندوق پستی: 71345-1918

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12، 13 الی 16

حوزه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
اطلاعات - 101
مسئول دفتر ریاست خانم مرادی 102
کارشناس مسئول دانشجویی و فرهنگی آقای فتاحی 103
کارشناس مسئول نظارت و سنجش خانم امین 104
کارشناس دانشجویی و فرهنگی آقای رستگار 105
معاونت علمی آقای دکتر رجبی 106
کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی، گسترش و امور فارغ التحصیلان خانم بختیاری 107
حراست آقای چوبینه 108
مشاور مالی آقای حیاتی 109
کارشناس مسئول جذب و امور مدرسان آقای ایزدی 110
کارشناس جذب و امور مدرسان آقای رضایی 111
کارشناس آموزش ( تاییدیه تحصیلی ) آقای شمشیری 113
امور بایگانی خانم نعمتی 116
کارشناس مسئول آموزش خانم جعفری 117
کارشناس مسئول انفورماتیک آقای نعمتی 118
کارشناس مالی و اداری آقای سیدی 120
کارشناس مالی و اداری آقای عزیزیان 121
کارشناس مالی و اداری آقای توفیق زاده 122
کارشناس آموزش خانم رشید 124