توجیه معاونین و کارشناسان آموزشی مراکز در زمینه ارتقاء کیفیت در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۲۶۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۱
توجیه معاونین و کارشناسان آموزشی مراکز در زمینه ارتقاء کیفیت در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنابر گزارش روابط عمومی واحد استانی فارس اولین جلسه ارتقاء کیفیت در مراکز علمی کاربردی استان فارس برگزار شد.

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید اولین جلسه با موضوع  ارتقاءکیفیت در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاونین و مدیران آموزشی  مراکز علمی کاربردی تحت نظارت برگزار شد. در این جلسه دکتر احمدی رئیس واحد استان  فارس در خصوص کیفیت در نظام آموزش عالی   و دانشگاه جامع   علمی کاربردی  توضیحاتی ارائه نمودند.  ایشان بهترین مبلغ مراکز آموزشی  علمی کاربردی جهت جذب دانشجو را کیفیت آنها دانست و در آینده نه چندان دور، کیفی سازی را عامل اصلی رقابت بین مراکز آموزشی به شمار آورد. وی  از معاونین آموزشی درخواست کرد تا  در سال تحصیلی جدید نظارت دقیقی برتشکیل کلاسها و اجرای صحیح دروس عملی ،کاربینی و کارورزی  داشته باشند.

بعد از پایان صحبتهای دکتر احمدی، کارشناس نظارت و ارزیابی واحد استانی در خصوص   استانداردهایی  که از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی  جهت  ارزیابی حوزه ها مختلف کاری مراکز مشخص گردیده است توضیحاتی ارائه  و از  تمامی مراکز درخواست کرد که با توجه به بازدیدهای ادواری که از مهرماه بر اساس برنامه زمانبندی که به مراکز اعلام شده؛ اجرای دقیق  قوانین و مقررات دانشگاه را سرلوحه کار خود قرار دهند.در پایان جلسه نیز  به سوالات حاضران   پاسخ داده شد.

 

 

 نظر شما :