کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی

راضیه سلیمانی : مسئول هماهنگی کلینیک

شماره تماس : 07136335120

کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی

هدف از ارائه مشاوره شغلی و کارآفرینی ؛ توسعه دانش ، تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار ، کمک به حفظ و پایداری فعالیت های نوپای کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادی و توسعه فعالیت های دانش مدار در واحد های صنعتی و خدماتی است . همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آموزش کسب و کار ، کاریابی ، تدوین طرح های اشتغال و کارآفرینی ، حقوقی ، بازاریابی و فروش ، مالی و سرمایه گذاری ، تهیه منابع سرمایه گذاری و هر خدمت دیگری که در ارتباط با مسیر توسعه کسب و کار و کارآفرینی قابل تعریف باشد را شامل می شود.

زمینه های ارائه خدمات مشاوره ای، شامل مراحل تبدیل ایده به محصول می باشد که عبارتند از

  • ایده یابی
  • نحوه نگارش طرح کسب و کار جدید
  • راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند
  • مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار داخلی و بین المللی
  • مشاوره تأمین و آموزش منابع انسانی
  • مشاوره امور مالی و حسابداری
  • مشاوره بازاریابی و تبلیغات
  • آشنایی با شتاب دهنده ها ، مراکز رشد ، مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان

هم اکنون در محل ساختمان کارآفرینی و نوآوری دانشگاه در واحد استان فارس دفتر کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی فعال می باشد و به مراجعه کنندگان خدمات مشاوره ای ارائه می نماید .