فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی : محمد حسین نعمتی

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 118

سمت : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح وظایف:

  • پشتیبانی فنی شبکه کامپیوتری، سیستمهای رایانه ای دانشگاه
  • تهیه و ارائه آمارهای مورد نیاز از سامانه های مختلف
  • بررسی مشکلات فنی سامانه های الکترونیک