پژوهش و فناوری

دکتر احمد رجبی : رئیس اداره حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 106

1- تحصیلات :

 • دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه شیراز با رتبه اول
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز با رتبه سوم
 • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز با رتبه سوم

2- افتخارات

 • دانشجوی نمونه کشوری در سال 1394
 • دانشجوی نمونه دانشگاه شیراز در سال 1393
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • پژوهشگر برتر استان فارس در سال 1388
 • پژوهشگر برتر دانشگاه علمی و کاربردی استان فارس در سال 1390
 • پژوهشگر برتر کشور در حوزه بهره وری سازمانی در سال 1390

3- خلاصه سوابق علمی، تحقیقاتی

 • تالیف 35مقاله علمی و پژوهشی در زمینه تخصصی(2 مقاله ISI، 18 مقاله علمی و پژوهشی، 10 مقاله کنفرانسهای داخلی و بین المللی، 4مقاله در مرحله داوری)
 • ارائه 2 مقاله در مجلات و کنفرانسهای خارج از کشور
 • داوری 4 مقاله ISI و 79 مقاله علمی پژوهشی
 • تالیف و تدوین 4 کتاب در زمینه تخصصی
 • مجری 14 طرح پژوهشی ( 8 طرح ملی علمی و پژوهشی و 6طرح استانی)
 • همکار بیش از8طرح تحقیقاتی و پزوهشی
 • عضو شورای پژوهش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس از سال 1386 الی 1388
 • مشاور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1383 الی1385
 • مشاور پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری از سال 1385 الی1387
 • عضو انجمن حسابداری مدیریت اروپا(EAA ) از سال 2007 تابحال
 • عضو انجمن سیستم دینامیک جهان ( ISD ) از سال 2012

4- سوابق اجرایی و عضویت در شوراهای مختلف

 • معاون فرهنگی- اجرایی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس از سال 1393 تا1396
 • معاون علمی واحد استانی از سال 1397
 • معاون نظارت و سنجش و گسترش دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان فارس از سال 1381 الی 1390
 • مسئول امور مدرسان، برنامه ریزی درسی و امور پژوهشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان فارس از سال 1382 تا سال1388
 • دبیر کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از سال 1385 تاسال 1390
 • عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از سال 1390 تابحال
 • دبیر هیات ممیزه گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از سال 1385 تا سال 1388
 • دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از سال 1392 تابحال
 • دبیر کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از سال 1394 تابحال
 • دبیر کمیته پژوهش و کارآفرینی از سال 1392 تابحال
 • دبیر کمیته انتصابات واحد استانی از سال 1394 تابحال
 • دبیر شورای آموزشی واحد استانی و کمیسیون موارد خاص از سال 1394 تابحال

 

 

 

 

 

 

راضیه سلیمانی : کارشناس مسئول اداره حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری

شماره تماس : 07136335120

1- شرح وظایف اداری :

 • امور مربوط به مراکز رشد و نوآوری
 • ابلاغ دستورالعمل های پژوهشی و کارآفرینی به مراکز
 • پیگیری امور مربوط به تألیف کتاب ، مقاله ، طرح های پژوهشی و کارآفرینی و ...
 • امور مربوط به کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی
 • برگزاری نمایشگاههای حیطه اشتغال و کارآفرینی
 • ارزیابی سالانه دفاتر کارآفرینی و معرفی دفاتر برتر
 • ارزیابی مستندات پژوهشگران و کارآفرینیان و معرفی برترینها
 • برگزاری کارگاههای تخصصی در حیطه کارآفرینی و اشتغال
 • برگزاری جلسات شورای پژوهش و کارآفرینی
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با مراکز آموزش علمی-کاربردی استان
 • برگزاری تورهای فناوری
 • برگزاری استارت آپ

 

2- معرفی کمیته های زیر مجموعه :

 • شورای پژوهش و کارآفرینی

 

3- اعضای شورای پژوهش و کارآفرینی استان

 1. دکتر حبیب دانش منش
 2. دکتر احمد رجبی
 3. راضیه سلیمانی
 4. دکتر سید ابوالقاسم دهقان بنادکی
 5. مهندس محمدرضا افراسیابی
 6. مهندس محمد هادی عمرانیان
 7. مهندس عبدالحمید راهدار
 8. دکتر عبدالرضا بازرگان لاری
 9. دکتر مهدی نصیری
 10. خانم مهوش جلالی

 

4- عنوان آئین نامه های مرتبط :

 1. اساسنامه مراکز رشد خوشه های فناوری
 2. آئین نامه شورای پژوهشی مراکز
 3. آئین نامه مراکز نوآوری
 4. چارچوب ارائه درخواست مجوز مرکز نوآوری
 5. آئین نامه پرداخت پاداش مقالات
 6. آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف ، ترجمه و داوری کتاب
 7. آئین نامه حمایت از پایان نامه های و طرح های پژوهشی
  • آئین نامه جامع کتاب
  • اولویت های پژوهشی
  • دستورالعمل برگزاری کارگاههای آموزشی
  • آئین نامه توسعه کارآفرینی