Aryanic
صفحه اصلي > آقای آرش رضایی (برنامه ریزی درسی) 

آقای آرش رضایی (برنامه ریزی درسی)

 

 شرح مختصر وظایف:

1-نظارت بر اجرای استانداردهای آموزشی در مراکز

2-ابلاغ استانداردهای آموزشی صورت پذیرفته از سوی دفتر برنامه ریزی درسی به مراکز آموزشی

3-پیگیری تصویب برنامه های آموزش درسی مراکز

4-پیگیری مشکلات مربوط به سرفصل ها و انعکاس آن به دفتر برنامه ریزی درسی


                                                                   برنامه هفتگی

ردیف

 

ایام هفته

ساعت برنامه های ثابت هفتگی

 (مراجعات عمومی، پاسخگویی به تماسهای تلفنی، مراجعات مراکز و . . . )

10-8

12-10

16-13

1

شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

2

1شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

3

2شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

4

3شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

5

4شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور