کمیته انضباطی

 • شرح مختصر وظایف :
 1. دبیر شورای انضباطی بدوی استان
 2. دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف مراکز آموزشی و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی
 3. ملاحظه کلیه استعلام ها از دستگاههای دولتی و پاسخ به آنها
 4. ملاحظه گزارش انجام شده محققین
 5. دعوت از دانشجویان خاطی جهت تحقیقات و مصاحبه واحد دفاع
 6. تحقیق و مصاحبه و تفهیم تخلف به دانشجو
 7. حضور اتفاقی و نظارت بر رفتار دانشجویان در مراکز آموزش
 8. تشکیل جلسات (با هماهنگی رئیس واحد استان) توجیه مقررات انضباطی و پرسش و پاسخ با دانشجویان مراکز آموزش در جهت ارتقاء سطح آگاهی آنان
 9. مسئول دفتر ریاست
 10. امور مدرسان بخش معارف