Aryanic
تقدیر از واحد فارس در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی
تقدیر از واحد استانی فارس به عنوان تنها واحد استانی شایسته تقدیر
1395/7/11
حضور سرپرست دانشگاه جامع علمی -کاربردی واحد استان فارس در آيين بازگشايي دانشگاه هاي شيراز
حضور سرپرست دانشگاه جامع علمی -کاربردی واحد استان فارس در آيين بازگشايي دانشگاه هاي شيراز
1395/7/7
  • تقویم آموزشی تابستان95-94
  • فراخوان مسابقه ستایشگران نور
  • فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه
  • مجموعه مقررات آموزشی  دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • مرکز رشد